ISO 9001 certificering

Sinds maart 2020 is MSG gecertificeerd volgens de nieuwe ISO 9001 norm. Doel van deze norm is om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde diensten en deze te overtreffen.

Deze norm is gebaseerd op een aantal eisen, gegroepeerd in 5 hoofdstukken:

  • Kwaliteitsmanagementsysteem: Identificatie van de processen (dit zijn de belangrijkste activiteiten)
  • Directieverantwoordelijkheid: het beleid en de kwaliteitsdoelstellingen vastleggen, luisteren naar de klant, bepalen wie wat doet en verantwoordelijkheid geven, communiceren
  • Management van de middelen: humanresourcesmanagement, definitie en onderhoud van de apparatuur
  • Realiseren van het product: alles wat bijdraagt aan het realiseren van het product of het verlenen van de dienst, van de commerciële activiteiten, offertes, orderafhandeling tot de levering van de dienst aan de klant inclusief follow-upacties zoals service na verkoop
  • Meting, analyse en verbetering: integratie van alle activiteiten op het gebied van controle, procesbewaking en continue verbetering
iso 9001 certificering msg
Bel mij terug